Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Strojnícky528 SGWaAP
0.435strojnícka3359 SGWaAP
0.467Budovateľský1712 SGWaAP
0.530SPŠ_strojnícka966 SGWaAP
0.553Strojársky881 SGWaAP
0.555SPŠ_elektrotechnická712 SGWaAP
0.561Drevársky954 SGWaAP
0.568Odborársky1503 SGWaAP
0.568SOU_strojársky582 SGWaAP
0.570Kukučínova7939 SGWaAP
0.577Okružný5203 SGWaAP
0.579Mostný1790 SGWaAP
0.582SPŠ8650 SGWaAP
0.587Alejový1155 SGWaAP