Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Strojárstvo556 SGWaAP
0.392Elektrotechnika761 SGWaAP
0.434Stavebníctvo1080 SGWaAP
0.463mechanik_elektrotechnik969 SGWaAP
0.488strojárstvo19092 SGWaAP
0.566autoopravár2183 SGWaAP
0.571drevárstvo1109 SGWaAP
0.573strojníctvo813 SGWaAP
0.575silnoprúdová1112 SGWaAP
0.579Logistika986 SGWaAP
0.597odevníctvo645 SGWaAP
0.600strojnícky537 SGWaAP
0.602elektrotechnika17485 SGWaAP
0.603Strojársky881 SGWaAP
0.607Drevársky954 SGWaAP
0.610Elektronika898 SGWaAP
0.616Geodézia404 SGWaAP
0.616elektromechanik1550 SGWaAP
0.624Priemysel1627 SGWaAP
0.638Informatika2403 SGWaAP
0.638Mechanik983 SGWaAP
0.641automatizačná_technika1281 SGWaAP
0.642Automatizácia530 SGWaAP
0.643Energetika1245 SGWaAP
0.650elektrotechnické3560 SGWaAP
0.650agropodnikanie1059 SGWaAP
0.650Poľnohospodárstvo1231 SGWaAP
0.651študijný_odbor50421 SGWaAP
0.652strojársky10701 SGWaAP
0.657elektrotechnický8231 SGWaAP
0.661aplikovaná_informatika2256 SGWaAP
0.661strojárska15796 SGWaAP
0.663strojárske2352 SGWaAP
0.664Chémia1678 SGWaAP
0.668učebný_odbor13723 SGWaAP
0.668schvaľovacia_doložka639 SGWaAP
0.669Aplikovaný1533 SGWaAP
0.669zasielateľstvo1898 SGWaAP
0.670materiálové_inžinierstvo816 SGWaAP
0.674Podnikový2188 SGWaAP