Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Strojárstvo556 SGWaAP
0.392Elektrotechnika761 SGWaAP
0.434Stavebníctvo1080 SGWaAP
0.463mechanik_elektrotechnik969 SGWaAP
0.488strojárstvo19092 SGWaAP
0.566autoopravár2183 SGWaAP
0.571drevárstvo1109 SGWaAP
0.573strojníctvo813 SGWaAP
0.575silnoprúdová1112 SGWaAP
0.579Logistika986 SGWaAP
0.597odevníctvo645 SGWaAP
0.600strojnícky537 SGWaAP
0.602elektrotechnika17485 SGWaAP
0.603Strojársky881 SGWaAP
0.607Drevársky954 SGWaAP
0.610Elektronika898 SGWaAP
0.616Geodézia404 SGWaAP
0.616elektromechanik1550 SGWaAP
0.624Priemysel1627 SGWaAP
0.638Informatika2403 SGWaAP
0.638Mechanik983 SGWaAP
0.641automatizačná_technika1281 SGWaAP