Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Strojársky881 SGWaAP
0.486strojárska15796 SGWaAP
0.518Drevársky954 SGWaAP
0.537Elektrotechnický1165 SGWaAP
0.544Priemyselný2876 SGWaAP
0.545strojnícka3359 SGWaAP
0.551Elektrotechnika761 SGWaAP
0.553Strojnícky528 SGWaAP
0.556elektrotechnická8536 SGWaAP
0.567SPŠ_strojnícka966 SGWaAP
0.568Hutnícky1039 SGWaAP
0.593Geodézia404 SGWaAP
0.600SPŠ_elektrotechnická712 SGWaAP
0.600strojárstvo19092 SGWaAP
0.603Strojárstvo556 SGWaAP
0.603strojársky10701 SGWaAP
0.604Strojnícky_fakulta2888 SGWaAP
0.612priemyselné_inžinierstvo1096 SGWaAP
0.615SOU_elektrotechnický497 SGWaAP
0.616hutnícka5841 SGWaAP
0.618strojárske2352 SGWaAP
0.619materiálové_inžinierstvo816 SGWaAP
0.621SPŠ8650 SGWaAP