Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Strmeň984 SGWaAP
0.515Plávka958 SGWaAP
0.527Hrúz1328 SGWaAP
0.562Matuška8714 SGWaAP
0.564Cíger_Hronský980 SGWaAP
0.573Reisel1096 SGWaAP
0.582Hlaváč3768 SGWaAP
0.590Zelinka1253 SGWaAP