Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stredozemný605 SGWaAP
0.320stredozemné742 SGWaAP
0.366Egejský568 SGWaAP
0.402iónske779 SGWaAP
0.413Egejský_more1739 SGWaAP
0.418egejské_more2301 SGWaAP
0.420Iónsky800 SGWaAP
0.438stredozemné_more19625 SGWaAP
0.440baltské483 SGWaAP
0.453jadranské461 SGWaAP
0.454Čierny_more8764 SGWaAP
0.459jadranské_more2868 SGWaAP
0.462Kaspické654 SGWaAP
0.475Jadranský_more3068 SGWaAP
0.481Kaspické_more3818 SGWaAP
0.481Baltický_more1388 SGWaAP
0.488prieliv6709 SGWaAP
0.493pobrežie107140 SGWaAP
0.505baltské_more4923 SGWaAP
0.508atlantické_pobrežie826 SGWaAP
0.512baltické_more1414 SGWaAP
0.513pobrežie_stredozemné2136 SGWaAP
0.515Atlantický_oceán3792 SGWaAP