Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stredoafrický_republika1119 SGWaAP
0.155stredoafrická_republika1290 SGWaAP
0.300Sudán12918 SGWaAP
0.301Somálsko11343 SGWaAP
0.302Burundi2863 SGWaAP
0.329Južný_Sudán2579 SGWaAP
0.331Angola7602 SGWaAP
0.340Konžský_demokratická818 SGWaAP
0.343Uganda11130 SGWaAP
0.349Eritrea3373 SGWaAP
0.351konžská_demokratická938 SGWaAP
0.356Mozambik3950 SGWaAP
0.361južný_Sudán4456 SGWaAP
0.379Nigéria18023 SGWaAP
0.382Sierra_Leone3340 SGWaAP
0.386Libéria3631 SGWaAP
0.391Libanon22686 SGWaAP
0.400Jemen11879 SGWaAP
0.402Líbya33086 SGWaAP
0.402Východný_Timor979 SGWaAP
0.404Džibutsko506 SGWaAP
0.412Rwanda9117 SGWaAP
0.413Kamerun7906 SGWaAP