Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stredný_priemyselná8006 SGWaAP
0.142SPŠ8650 SGWaAP
0.209Stredný_odborná21488 SGWaAP
0.311strojnícka3359 SGWaAP
0.318SOŠ32873 SGWaAP
0.319Združený_stredná1050 SGWaAP
0.350Stredný_zdravotnícka4432 SGWaAP
0.374Gymnázium11647 SGWaAP
0.388SPŠ_elektrotechnická712 SGWaAP
0.394Hotelový_akadémia2248 SGWaAP
0.397SOŠ_drevárska985 SGWaAP
0.406SPŠ_strojnícka966 SGWaAP
0.419odborné_učilište7550 SGWaAP
0.433priemyslovka6304 SGWaAP
0.443hotelová_akadémia7735 SGWaAP
0.450Súkromný10332 SGWaAP
0.459SOŠ_polytechnická710 SGWaAP
0.460SOU_strojársky582 SGWaAP
0.468SOU15711 SGWaAP
0.469gymnázium216965 SGWaAP