Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stredný48369 SGWaAP
0.425stredná624754 SGWaAP
0.582Východná25565 SGWaAP
0.593východná171947 SGWaAP
0.604juhovýchodná17288 SGWaAP
0.610Južný20848 SGWaAP
0.616Ázia109083 SGWaAP
0.626južná128756 SGWaAP
0.652severná107448 SGWaAP
0.663Západný9325 SGWaAP
0.668Východný7278 SGWaAP
0.684východné92359 SGWaAP
0.691stredné95678 SGWaAP
0.691Európa1259811 SGWaAP
0.693región725477 SGWaAP
0.695severovýchodná10384 SGWaAP
0.697Juhovýchodný_Ázia713 SGWaAP
0.698Afrika149659 SGWaAP
0.698juh178348 SGWaAP
0.703západná219442 SGWaAP
0.706Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.706severná_Afrika12882 SGWaAP
0.708severozápadná10658 SGWaAP
0.711Ďaleký625 SGWaAP
0.712Amerika239366 SGWaAP