Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stred11957 SGWaAP
0.499Sever25077 SGWaAP
0.506Juh14510 SGWaAP
0.610Rozkvet2479 SGWaAP
0.623Východ23978 SGWaAP
0.640Sídlisko6588 SGWaAP
0.648Bánová8131 SGWaAP
0.655Považský_Bystrica37177 SGWaAP
0.661považská_Bystrica65509 SGWaAP
0.661dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.663Púchov92778 SGWaAP
0.667Kysucký_Nový18594 SGWaAP
0.670Dargovský_hrdina1905 SGWaAP
0.670Kolónia1220 SGWaAP
0.673vlčinec1792 SGWaAP
0.675Drieňový1803 SGWaAP
0.676kysucké_Nový20209 SGWaAP
0.676Tepličky1047 SGWaAP