Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Strach3120 SGWaAP
0.498strach875 SGWaAP
0.557strach498196 SGWaAP
0.600Pocit2598 SGWaAP
0.614Nenávisť1056 SGWaAP
0.615Hnev543 SGWaAP
0.658Zrada420 SGWaAP
0.664Túžba1269 SGWaAP
0.665Pýcha1347 SGWaAP
0.665Hrôza646 SGWaAP
0.667Smrť13706 SGWaAP
0.669Obava521 SGWaAP
0.681Smútok779 SGWaAP
0.686Zlý1826 SGWaAP
0.688Zbytočný669 SGWaAP
0.695Plač759 SGWaAP
0.701Básnik1643 SGWaAP
0.701román464 SGWaAP
0.704Humor1064 SGWaAP
0.704Depresia589 SGWaAP
0.710Samota638 SGWaAP
0.710Príbeh8951 SGWaAP
0.711Cudzinec1005 SGWaAP
0.711Smrteľný710 SGWaAP
0.712Rozum2061 SGWaAP