Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stephenie664 SGWaAP
0.322Meyerová1068 SGWaAP
0.322Stephenie_Meyerová570 SGWaAP
0.478Rowlingová4346 SGWaAP
0.543Rowling469 SGWaAP
0.544Stephen_King4288 SGWaAP
0.569Dan_Brown5101 SGWaAP
0.579Zlodejka462 SGWaAP