Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stavebníctvo1080 SGWaAP
0.434Strojárstvo556 SGWaAP
0.464stavebníctvo59575 SGWaAP
0.573Priemysel1627 SGWaAP
0.582Elektrotechnika761 SGWaAP
0.595strojárstvo19092 SGWaAP
0.608Výroba2600 SGWaAP
0.614Interiérový740 SGWaAP
0.621Poľnohospodárstvo1231 SGWaAP
0.623Inžiniersky2231 SGWaAP
0.627pozemné_staviteľstvo1695 SGWaAP
0.632inžinierska17873 SGWaAP
0.646Pozemný_stavba1161 SGWaAP
0.649Podnikový2188 SGWaAP
0.656Logistika986 SGWaAP
0.660Sprostredkovanie1777 SGWaAP
0.663silnoprúdová1112 SGWaAP
0.666Stavebný4077 SGWaAP
0.668Energetika1245 SGWaAP
0.669Veľkoobchod783 SGWaAP
0.669natieračská1883 SGWaAP
0.669Maliarsky459 SGWaAP
0.671drevárstvo1109 SGWaAP