Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Starosta3992 SGWaAP
0.378starosta428883 SGWaAP
0.496starostka56706 SGWaAP
0.520Obec23606 SGWaAP
0.549obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.565Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.596Primátor2947 SGWaAP
0.59925144 SGWaAP
0.608hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.639Poslanec7225 SGWaAP
0.646obec2027148 SGWaAP
0.649prednosta_OÚ2306 SGWaAP
0.656miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.661primátor512206 SGWaAP
0.669Rudolf_Kusý1850 SGWaAP
0.674Dušan_Pekár1164 SGWaAP
0.674Hlasovanie1631 SGWaAP