Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Staromestský_námestie1131 SGWaAP
0.104staromestské_námestie1544 SGWaAP
0.324Karlov_most3503 SGWaAP
0.425Pražský_hrad7168 SGWaAP
0.530námestie301334 SGWaAP
0.532Karlovo1113 SGWaAP
0.556Pražský7844 SGWaAP
0.569Holešovice1470 SGWaAP
0.576michalská_brána1403 SGWaAP