Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Staromestský3732 SGWaAP
0.213staromestská6255 SGWaAP
0.452Michalský5895 SGWaAP
0.465staromestský4148 SGWaAP
0.501medická_záhrada1757 SGWaAP
0.516mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.524Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.525Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.529Zámocký4845 SGWaAP
0.537františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.537Starý_Mesto12084 SGWaAP
0.538Ružinovský2991 SGWaAP
0.540Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.544trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.546michalská3431 SGWaAP
0.548Petržalský2043 SGWaAP
0.549Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.551petržalská11766 SGWaAP
0.555Radničný1131 SGWaAP
0.556staré_Mesto33333 SGWaAP
0.558Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.559Medický_záhrada1526 SGWaAP
0.560Kapucínsky1093 SGWaAP
0.561Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.563radničné_námestie2159 SGWaAP
0.563Jakubovo_námestie1428 SGWaAP
0.563Uršulínsky562 SGWaAP
0.565vajnorská7108 SGWaAP
0.568Radnica2981 SGWaAP
0.569primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.569Klariský860 SGWaAP
0.570Bratislavský19801 SGWaAP
0.570Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.570Vajnorský6517 SGWaAP
0.570Pražský7844 SGWaAP
0.571novomestská2583 SGWaAP
0.579Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.585Tržnica1556 SGWaAP
0.586Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.587Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.587Radničný_námestie2227 SGWaAP