Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Staromestský3732 SGWaAP
0.213staromestská6255 SGWaAP
0.452Michalský5895 SGWaAP
0.465staromestský4148 SGWaAP
0.501medická_záhrada1757 SGWaAP
0.516mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.524Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.525Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.529Zámocký4845 SGWaAP
0.537františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.537Starý_Mesto12084 SGWaAP
0.538Ružinovský2991 SGWaAP
0.540Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.544trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.546michalská3431 SGWaAP
0.548Petržalský2043 SGWaAP
0.549Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.551petržalská11766 SGWaAP
0.555Radničný1131 SGWaAP
0.556staré_Mesto33333 SGWaAP
0.558Trojičný_námestie2700 SGWaAP