Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Starý_Mesto12084 SGWaAP
0.283staré_Mesto33333 SGWaAP
0.388bratislavské_Starý2813 SGWaAP
0.398Ružinov79686 SGWaAP
0.434Karlova_ves23659 SGWaAP
0.472staromestská6255 SGWaAP
0.480Petržalka146042 SGWaAP
0.495Vrakuňa22843 SGWaAP
0.507staromestský4148 SGWaAP
0.525Dúbravka42289 SGWaAP
0.533bratislavská188230 SGWaAP
0.537Staromestský3732 SGWaAP
0.547Lamač22763 SGWaAP
0.548podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.549ružinovská7271 SGWaAP
0.555Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.556medická_záhrada1757 SGWaAP
0.556Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.566Kramáre14614 SGWaAP
0.569mestská541945 SGWaAP
0.569račiansky_mýtus776 SGWaAP
0.571Račiansky_mýtus797 SGWaAP
0.572Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.573račianska6845 SGWaAP
0.574Líščí_údolie698 SGWaAP
0.574Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.575trnavské_mýto4409 SGWaAP
0.580petržalský12164 SGWaAP
0.583Rača63075 SGWaAP
0.586Račiansky_mýto933 SGWaAP
0.587líščie_údolie801 SGWaAP
0.591petržalská11766 SGWaAP
0.595štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.595kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.597Račiansky6733 SGWaAP
0.604nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.606ulica1209416 SGWaAP
0.606Prievoz2272 SGWaAP