Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stanovenie505 SGWaAP
0.524Zhodnotenie965 SGWaAP
0.533Definovanie485 SGWaAP
0.549Posúdenie647 SGWaAP
0.566Výpočet1790 SGWaAP
0.585Monitorovanie840 SGWaAP
0.590Analýza2643 SGWaAP
0.593Meranie1593 SGWaAP
0.595Odhad969 SGWaAP
0.599Zisťovanie418 SGWaAP
0.600Kvantitatívny614 SGWaAP
0.603Identifikácia464 SGWaAP
0.607Merný951 SGWaAP
0.612Posudzovanie531 SGWaAP
0.615Špecifický1103 SGWaAP
0.621Porovnanie2762 SGWaAP
0.622Laboratórny769 SGWaAP
0.626Metóda7160 SGWaAP
0.631Príklad3025 SGWaAP
0.632Kvalitatívny703 SGWaAP
0.633Ukazovateľ1848 SGWaAP
0.639Diagram402 SGWaAP
0.639stanovenie89150 SGWaAP
0.639Overenie729 SGWaAP