Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Staničný2548 SGWaAP
0.378Obranca_mier2873 SGWaAP
0.383Kukučínova7939 SGWaAP
0.387Budovateľský1712 SGWaAP
0.426Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.437mlynská4633 SGWaAP
0.446Ulica21134 SGWaAP
0.449Okružný5203 SGWaAP
0.450staničné_námestie668 SGWaAP
0.453Továrenský1432 SGWaAP
0.460Cintorínsky1965 SGWaAP
0.463Trieda_SNP4397 SGWaAP
0.464Alejový1155 SGWaAP
0.466nádražná1289 SGWaAP
0.470Mlynský5015 SGWaAP
0.471dargovský_hrdina1546 SGWaAP
0.474Štefánikova24133 SGWaAP
0.475Kasárenský630 SGWaAP
0.477Štúrova23271 SGWaAP
0.479Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP