Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000Stalinovo946 SGWaAP
0.358Leninovo1335 SGWaAP
0.463sovietske11844 SGWaAP
0.467komunistické8142 SGWaAP
0.489Hitlerovo2099 SGWaAP
0.498Stalinov3358 SGWaAP
0.504Lenin23668 SGWaAP
0.513Stalinova3861 SGWaAP
0.521boľševické1337 SGWaAP
0.526Stalin32834 SGWaAP
0.558Hlinkovo548 SGWaAP
0.568nacistické3644 SGWaAP
0.568fašistické5633 SGWaAP
0.571cárske986 SGWaAP
0.597Putinovo2266 SGWaAP
0.614protikomunistické529 SGWaAP