Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stalinova3861 SGWaAP
0.373Leninova2880 SGWaAP
0.389Stalin32834 SGWaAP
0.389Stalinov3358 SGWaAP
0.416Hitlerova5611 SGWaAP
0.463sovietska44297 SGWaAP
0.470Lenin23668 SGWaAP
0.494Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.495sovietsky55684 SGWaAP
0.509októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.513Stalinovo946 SGWaAP
0.526boľševická_revolúcia1283 SGWaAP