Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stalinov3358 SGWaAP
0.328Hitlerov6147 SGWaAP
0.354Stalin32834 SGWaAP
0.375sovietsky55684 SGWaAP
0.389Stalinova3861 SGWaAP
0.400Lenin23668 SGWaAP
0.425Leninov2572 SGWaAP
0.468komunistický36634 SGWaAP
0.482nacistický14728 SGWaAP
0.498Stalinovo946 SGWaAP
0.499sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.503boľševický4033 SGWaAP
0.509Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.519Putinov5034 SGWaAP
0.523ZSSR57329 SGWaAP
0.525Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.544Hitlerova5611 SGWaAP
0.545nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.546Hitler54756 SGWaAP
0.558októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.561Gorbačov7854 SGWaAP
0.567Michail_Gorbačov3446 SGWaAP
0.567cársky2931 SGWaAP
0.571nacista32919 SGWaAP