Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stalinov3358 SGWaAP
0.328Hitlerov6147 SGWaAP
0.354Stalin32834 SGWaAP
0.375sovietsky55684 SGWaAP
0.389Stalinova3861 SGWaAP
0.400Lenin23668 SGWaAP
0.425Leninov2572 SGWaAP
0.468komunistický36634 SGWaAP
0.482nacistický14728 SGWaAP
0.498Stalinovo946 SGWaAP
0.499sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.503boľševický4033 SGWaAP
0.509Adolf_Hitler10923 SGWaAP