Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stalin32834 SGWaAP
0.240Hitler54756 SGWaAP
0.279Lenin23668 SGWaAP
0.339Gorbačov7854 SGWaAP
0.354Stalinov3358 SGWaAP
0.389Stalinova3861 SGWaAP
0.421Husák14245 SGWaAP
0.434Adolf_Hitler10923 SGWaAP
0.452Soviet12360 SGWaAP
0.456boľševik14514 SGWaAP
0.464ZSSR57329 SGWaAP
0.468nacista32919 SGWaAP
0.469Putin75673 SGWaAP