Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Stály7623 SGWaAP
0.560Poradný961 SGWaAP
0.575Delegácia643 SGWaAP
0.625Sekretariát2446 SGWaAP
0.628komitét1995 SGWaAP
0.634Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.641Výbor25031 SGWaAP
0.645Generálny_sekretariát1140 SGWaAP
0.648parlamentné_zhromaždenie3178 SGWaAP
0.651podvýbor1519 SGWaAP
0.653Vedecký8587 SGWaAP
0.658Generálny6647 SGWaAP
0.663Zastupiteľský674 SGWaAP
0.664Ministerský556 SGWaAP
0.668Konferencia7980 SGWaAP
0.669Parlamentný_zhromaždenie1663 SGWaAP
0.681poradný10690 SGWaAP
0.683generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.686spolupredseda1499 SGWaAP
0.686delegácia72321 SGWaAP
0.687Výkonný3592 SGWaAP
0.688výročné_zasadnutie1314 SGWaAP
0.689Riadiaci3138 SGWaAP
0.695Kancelária10873 SGWaAP
0.698výbor390776 SGWaAP