Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Srbsko107024 SGWaAP
0.261Rumunsko116902 SGWaAP
0.317Macedónsko27312 SGWaAP
0.317Bosna48831 SGWaAP
0.325čierna_Hora14960 SGWaAP
0.330Moldavsko17226 SGWaAP
0.352Hercegovina26264 SGWaAP
0.383Maďarsko368392 SGWaAP
0.386Bulharsko90408 SGWaAP
0.391Bielorusko57873 SGWaAP
0.391Vojvodina18312 SGWaAP
0.392Slovinsko80021 SGWaAP
0.406Juhoslávia39201 SGWaAP
0.417Litva46038 SGWaAP
0.418Belehrad40443 SGWaAP
0.423Albánsko25340 SGWaAP
0.423Kosovo61689 SGWaAP
0.429Chorvátsko136871 SGWaAP
0.429srbská33072 SGWaAP
0.434Gruzínsko36146 SGWaAP
0.436srbská_Vojvodina905 SGWaAP
0.443Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.455Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.458Arménsko15050 SGWaAP
0.459Ukrajina298992 SGWaAP