Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Srbský3064 SGWaAP
0.330srbská33072 SGWaAP
0.495srbský38720 SGWaAP
0.507Srbsko107024 SGWaAP
0.507srbské7906 SGWaAP
0.513Vojvodina18312 SGWaAP
0.528Maďarský32066 SGWaAP
0.530macedónska4016 SGWaAP
0.531Chorvátsky4768 SGWaAP
0.536Slobodan1425 SGWaAP
0.541Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.550juhoslovanský8299 SGWaAP
0.557Juhoslovanský_zväzová1164 SGWaAP
0.560Albánsky877 SGWaAP
0.560Gruzínsky580 SGWaAP
0.561juhoslovanská6642 SGWaAP
0.564Ukrajinský4865 SGWaAP
0.573Socialistický2718 SGWaAP