Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Spomienkový826 SGWaAP
0.422Pietny430 SGWaAP
0.435spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.469spomienkové7389 SGWaAP
0.484kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.487Výročie1532 SGWaAP
0.488odhalenie_pamätná2433 SGWaAP
0.492Slávnostný4976 SGWaAP
0.502spomienková10628 SGWaAP
0.524položenie_veniec2995 SGWaAP
0.528pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.533Pomník1091 SGWaAP
0.535pietny_akt6546 SGWaAP
0.541spomienkový10528 SGWaAP
0.552Pamätník4080 SGWaAP
0.578Slávnostný_otvorenie1007 SGWaAP
0.579Pamätný5913 SGWaAP
0.597výročie283304 SGWaAP
0.604Spomienka3628 SGWaAP
0.608pietna2613 SGWaAP
0.615Vernisáž1332 SGWaAP
0.620Príhovor1169 SGWaAP
0.625sté_výročie6682 SGWaAP
0.635odhalená_pamätná943 SGWaAP