Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Spolupráca1968 SGWaAP
0.492spolupráca1121653 SGWaAP
0.583Vzdelávanie7976 SGWaAP
0.590Koordinácia554 SGWaAP
0.615Aktivita8904 SGWaAP
0.624Výchova3162 SGWaAP
0.624Rozvoj2153 SGWaAP
0.630Vzťah3005 SGWaAP
0.636Implementácia1215 SGWaAP
0.637Budovanie692 SGWaAP
0.656Vytváranie1197 SGWaAP
0.659Vytvorenie2858 SGWaAP
0.663cezhraničná_spolupráca16954 SGWaAP
0.664Poskytovanie2110 SGWaAP
0.664Práca38801 SGWaAP
0.664Činnosť2736 SGWaAP
0.665Projekt5196 SGWaAP
0.666Politika1894 SGWaAP
0.667Prepojenie999 SGWaAP
0.668Prezentácia3972 SGWaAP
0.668Komunikácia1494 SGWaAP
0.669Vzdelávací3842 SGWaAP
0.669Postavenie1266 SGWaAP
0.669Inštitucionálny636 SGWaAP