Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Spoločný17369 SGWaAP
0.678spoločná409203 SGWaAP
0.692Jednotný6758 SGWaAP
0.698spoločný386901 SGWaAP
0.704Odborný3070 SGWaAP
0.707Oficiálny4793 SGWaAP
0.717Komunikačný3077 SGWaAP
0.726Miestny12043 SGWaAP
0.730Riadiaci3138 SGWaAP
0.732Záverečný8650 SGWaAP
0.732Strategický2625 SGWaAP
0.733Partnerstvo2715 SGWaAP
0.734Plánovanie1499 SGWaAP
0.735Rozvoj2153 SGWaAP
0.735Spolupráca1968 SGWaAP
0.735Časť10925 SGWaAP
0.739Výročný4838 SGWaAP
0.740Cezhraničný1090 SGWaAP
0.743referenčný22689 SGWaAP
0.746Vykonávanie1028 SGWaAP
0.746Skupinový1749 SGWaAP
0.746Rokovanie1632 SGWaAP
0.746Koordinácia554 SGWaAP
0.747Prezentácia3972 SGWaAP
0.747Usmernenie1621 SGWaAP