Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Spoločenský3264 SGWaAP
0.519spoločenská300895 SGWaAP
0.538Kultúrny10836 SGWaAP
0.658Historický15962 SGWaAP
0.667Kultúra10299 SGWaAP
0.669Vzdelávací3842 SGWaAP
0.677Rozvoj2153 SGWaAP
0.692kultúrny280728 SGWaAP
0.694spoločenský185308 SGWaAP
0.701Občiansky13104 SGWaAP
0.703spoloč2341 SGWaAP
0.705Podnikateľský4457 SGWaAP
0.716Prezentácia3972 SGWaAP
0.718Zábava2771 SGWaAP
0.729Náboženský2045 SGWaAP
0.731Umenie10218 SGWaAP
0.731Sociálny2924 SGWaAP
0.731Verejný16401 SGWaAP
0.732Odborový1353 SGWaAP
0.734Prezentačný525 SGWaAP
0.734Predstavenie1882 SGWaAP
0.736Dom130261 SGWaAP
0.738Edukačný661 SGWaAP
0.741Výstavný1282 SGWaAP