Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Spolkový1888 SGWaAP
0.427spolková34087 SGWaAP
0.431spolkový12596 SGWaAP
0.491spolkový_snem2210 SGWaAP
0.531Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.537spolkové2855 SGWaAP
0.571SRN9673 SGWaAP
0.572dolné_Sasko1430 SGWaAP
0.578Rakúsky11209 SGWaAP
0.580krajinský8690 SGWaAP
0.585spolkový_kancelár2860 SGWaAP
0.592Bavorsko13359 SGWaAP
0.624krajinská6343 SGWaAP
0.634CSU6642 SGWaAP