Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.203Británia265870 SGWaAP
0.355Írsko91483 SGWaAP
0.401severné_Írsko14780 SGWaAP
0.465Holandsko128655 SGWaAP
0.476Škótsko32604 SGWaAP
0.480Belgicko87645 SGWaAP
0.485Dánsko78320 SGWaAP
0.488Francúzsko376707 SGWaAP
0.506Luxembursko25876 SGWaAP
0.513európska_únia334148 SGWaAP
0.514USA977990 SGWaAP
0.526Švédsko125486 SGWaAP
0.527864854 SGWaAP
0.527Nórsko86347 SGWaAP
0.533Wales20262 SGWaAP
0.535Nemecko603262 SGWaAP
0.547Estónsko34538 SGWaAP
0.551Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.553Európsky_únia100539 SGWaAP
0.554Spojený166500 SGWaAP
0.556Španielsko207032 SGWaAP
0.557Anglicko168283 SGWaAP
0.564Austrália121328 SGWaAP
0.585Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.587Japonsko165460 SGWaAP
0.588Južný_Kórea20466 SGWaAP
0.588britský184510 SGWaAP
0.590britské28602 SGWaAP
0.591Fínsko90895 SGWaAP
0.597Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.598Lotyšsko43996 SGWaAP
0.598Kanada153866 SGWaAP
0.599Portugalsko79466 SGWaAP
0.604Nový_Zéland9947 SGWaAP
0.604Hongkong20920 SGWaAP
0.606Únia71621 SGWaAP
0.608Juhoafrický_republika6332 SGWaAP
0.612Litva46038 SGWaAP
0.621britská140611 SGWaAP
0.624Taliansko310649 SGWaAP
0.626Londýn233005 SGWaAP
0.627Rakúsko298290 SGWaAP
0.629členský_štát329927 SGWaAP
0.631Írsky2022 SGWaAP