Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Splnomocnenec427 SGWaAP
0.462splnomocnenec32876 SGWaAP
0.555splnomocnenkyňa3084 SGWaAP
0.569vládny_splnomocnenec2554 SGWaAP
0.586Klára_Orgovánový719 SGWaAP
0.597Klára_orgovánová547 SGWaAP
0.645Podpredseda1008 SGWaAP
0.646Úrad_splnomocnenkyňa1130 SGWaAP
0.653Monitorovací_výbor624 SGWaAP
0.657Vláda5805 SGWaAP
0.661Implementačný427 SGWaAP
0.663centrálny_koordinačný697 SGWaAP
0.665vicepremiér18323 SGWaAP
0.669Mimovládny427 SGWaAP
0.685holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP
0.686Predsedníčka701 SGWaAP
0.687Expertný447 SGWaAP
0.689rómska_komunita28721 SGWaAP
0.693Koordinačný1645 SGWaAP
0.694Denisa_Sakový908 SGWaAP
0.696štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.697Ľubomír_Fogaš1345 SGWaAP
0.697Sekretariát2446 SGWaAP
0.697implementačná_agentúra1455 SGWaAP
0.697Ministerka702 SGWaAP
0.698novovymenovaná422 SGWaAP
0.698vicepremiér_Pál1092 SGWaAP
0.699Viktor_Nižňanský1374 SGWaAP
0.705Viceprezident517 SGWaAP
0.706Výbor_NR2924 SGWaAP
0.708Tajomník404 SGWaAP
0.709sprostredkovateľský_orgán2828 SGWaAP
0.710Delegácia643 SGWaAP
0.710štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.710podpredseda196986 SGWaAP