Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Splnomocnenec427 SGWaAP
0.462splnomocnenec32876 SGWaAP
0.555splnomocnenkyňa3084 SGWaAP
0.569vládny_splnomocnenec2554 SGWaAP
0.586Klára_Orgovánový719 SGWaAP
0.597Klára_orgovánová547 SGWaAP
0.645Podpredseda1008 SGWaAP
0.646Úrad_splnomocnenkyňa1130 SGWaAP
0.653Monitorovací_výbor624 SGWaAP
0.657Vláda5805 SGWaAP
0.661Implementačný427 SGWaAP
0.663centrálny_koordinačný697 SGWaAP
0.665vicepremiér18323 SGWaAP
0.669Mimovládny427 SGWaAP
0.685holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP
0.686Predsedníčka701 SGWaAP
0.687Expertný447 SGWaAP