Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Spisovateľ1575 SGWaAP
0.402spisovateľ245744 SGWaAP
0.478Básnik1643 SGWaAP
0.515prozaik19895 SGWaAP
0.530básnik142179 SGWaAP
0.541literát11657 SGWaAP
0.556aforista696 SGWaAP
0.572Novinár1020 SGWaAP
0.574esejista4706 SGWaAP
0.581literárny_kritik6916 SGWaAP
0.584Daniel_Hevier6497 SGWaAP
0.592Ladislav_Ťažký1262 SGWaAP
0.593Lenčo1607 SGWaAP
0.606Ľuboš_Jurík1144 SGWaAP
0.608románopisec3151 SGWaAP
0.609Gustáv_murín937 SGWaAP
0.613publicista37739 SGWaAP
0.616Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.620poet3360 SGWaAP