Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Spišský_diecéza3113 SGWaAP
0.315košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.330Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.353banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP
0.370Banskobystrický_diecéza1567 SGWaAP
0.400nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.408Rožňavský_diecéza755 SGWaAP
0.411diecézny6378 SGWaAP
0.419prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.425spišský_diecézny1870 SGWaAP
0.432rožňavská_diecéza1290 SGWaAP
0.437Žilinský_diecéza2214 SGWaAP
0.443žilinská_diecéza2653 SGWaAP
0.445Štefan_Sečka1884 SGWaAP
0.449Nitriansky_diecéza1366 SGWaAP
0.461košická_eparchia1196 SGWaAP
0.473spišská_Kapitula6514 SGWaAP
0.484bratislavská_arcidiecéza3885 SGWaAP
0.485Štefan_sečka1082 SGWaAP
0.496Košický_eparchia848 SGWaAP
0.501diecéza45229 SGWaAP
0.506Kňazský_seminár3323 SGWaAP