Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Spiš60889 SGWaAP
0.329Gemer27968 SGWaAP
0.354Zemplín26664 SGWaAP
0.361Orava99316 SGWaAP
0.372Liptov88480 SGWaAP
0.421Šariš29909 SGWaAP
0.431spišský24533 SGWaAP
0.432Novohrad10349 SGWaAP
0.466Horehronie16174 SGWaAP
0.470Kysuce52543 SGWaAP
0.482Spišský56242 SGWaAP
0.499Považie17937 SGWaAP
0.501Kežmarok92871 SGWaAP
0.504Turiec50969 SGWaAP
0.510spišské7386 SGWaAP
0.512stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.512Spišský_podhradie3210 SGWaAP
0.512Bardejov113057 SGWaAP
0.515oravský19985 SGWaAP
0.518podtatranský_región2076 SGWaAP
0.520šarišský7320 SGWaAP
0.529spišské_podhradie4441 SGWaAP