Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Spevácky1251 SGWaAP
0.340ženská_spevácka3199 SGWaAP
0.341mužská_spevácka2071 SGWaAP
0.369detský_folklórny14411 SGWaAP
0.388Folklórny_súbor2785 SGWaAP
0.397folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.412folklórna29896 SGWaAP
0.412spevácky_zbor27341 SGWaAP
0.418spevácka39113 SGWaAP
0.421Spevácky_zbor2392 SGWaAP
0.430Dychový_hudba1106 SGWaAP
0.439Folklórny2786 SGWaAP
0.439miešaný_spevácky1448 SGWaAP
0.443dedinská_folklórna846 SGWaAP
0.471Vystúpenie1530 SGWaAP
0.499dychový_orchester2885 SGWaAP