Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sovietsky_zväz3134 SGWaAP
0.329sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.381ZSSR57329 SGWaAP
0.453nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.484Stalin32834 SGWaAP
0.485Soviet12360 SGWaAP
0.509Spojenec1845 SGWaAP
0.529sovietska44297 SGWaAP
0.541sovietsky55684 SGWaAP
0.545sovietske11844 SGWaAP
0.562Hitler54756 SGWaAP
0.562varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.570Sovietsky611 SGWaAP
0.574Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.574Stalinov3358 SGWaAP
0.580Gorbačov7854 SGWaAP
0.582sovietske_impérium953 SGWaAP
0.586Rus173309 SGWaAP
0.596spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.600Michail_Gorbačov3446 SGWaAP
0.600cárizmus577 SGWaAP
0.602cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.602Severný_Kórea3953 SGWaAP
0.605sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.605víťazná_mocnosť1303 SGWaAP
0.609Juhoslávia39201 SGWaAP
0.610Československo117408 SGWaAP
0.610imperialista2426 SGWaAP
0.610spojenecká7143 SGWaAP
0.613bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.616nacista32919 SGWaAP
0.619boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.620anektovať2314 SGWaAP
0.623spojenec81907 SGWaAP
0.624spojenecký4079 SGWaAP