Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sovietsky_zväz3134 SGWaAP
0.329sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.381ZSSR57329 SGWaAP
0.453nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.484Stalin32834 SGWaAP
0.485Soviet12360 SGWaAP
0.509Spojenec1845 SGWaAP
0.529sovietska44297 SGWaAP
0.541sovietsky55684 SGWaAP
0.545sovietske11844 SGWaAP
0.562Hitler54756 SGWaAP
0.562varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.570Sovietsky611 SGWaAP
0.574Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.574Stalinov3358 SGWaAP
0.580Gorbačov7854 SGWaAP
0.582sovietske_impérium953 SGWaAP
0.586Rus173309 SGWaAP