Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Soviet12360 SGWaAP
0.422ZSSR57329 SGWaAP
0.433Spojenec1845 SGWaAP
0.452Stalin32834 SGWaAP
0.457soviet5062 SGWaAP
0.465sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.485Sovietsky_zväz3134 SGWaAP
0.486Hitler54756 SGWaAP
0.503Stalingrad4105 SGWaAP
0.520sovietske11844 SGWaAP
0.523nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.528sovietsky55684 SGWaAP
0.532Rus173309 SGWaAP
0.538spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.549sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.550sovietska44297 SGWaAP
0.557okupant9714 SGWaAP
0.567nacista32919 SGWaAP
0.568sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.584varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.589boľševik14514 SGWaAP