Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Socializmus776 SGWaAP
0.350Kapitalizmus492 SGWaAP
0.462kapitalizmus65672 SGWaAP
0.483socializmus107795 SGWaAP
0.510Komunizmus641 SGWaAP
0.546komunizmus85978 SGWaAP
0.546Demokracia2100 SGWaAP
0.570marxizmus13099 SGWaAP
0.570diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.598totalitarizmus2624 SGWaAP
0.598Komunista633 SGWaAP
0.605boľševizmus3476 SGWaAP
0.607imperializmus6287 SGWaAP
0.609marxista5377 SGWaAP
0.613demokratizmus1136 SGWaAP
0.617beztriedna1089 SGWaAP
0.626kapitalistická11577 SGWaAP
0.637liberalizmus19638 SGWaAP
0.640totalita30502 SGWaAP
0.644kapitalistický11913 SGWaAP
0.645marxistická6571 SGWaAP
0.646utopizmus451 SGWaAP
0.650anarchizmus1903 SGWaAP