Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Snina70764 SGWaAP
0.112Humenné166576 SGWaAP
0.157Stropkov49620 SGWaAP
0.172Medzilaborce30551 SGWaAP
0.199Sabinov44079 SGWaAP
0.217Bardejov113057 SGWaAP
0.224Vranov79733 SGWaAP
0.228Sobrance20655 SGWaAP
0.229Svidník67541 SGWaAP
0.234Michalovce165562 SGWaAP
0.235stará_Ľubovňa54110 SGWaAP
0.242Trebišov78388 SGWaAP
0.244Lipany26610 SGWaAP
0.260Sečovce14096 SGWaAP
0.266Strážsky9709 SGWaAP
0.269Topľa52321 SGWaAP
0.317Veľký_Kapušany8203 SGWaAP
0.331rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.334Kežmarok92871 SGWaAP
0.334Kráľovský_Chlmec5979 SGWaAP
0.336Krompachy22566 SGWaAP
0.342Gelnica23184 SGWaAP