Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Snem4156 SGWaAP
0.286snem63120 SGWaAP
0.357Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.456Valný_zhromaždenie2539 SGWaAP
0.495ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.497valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.515prezídium22710 SGWaAP
0.517Prezídium6138 SGWaAP
0.525členská_schôdza15028 SGWaAP
0.541zákonodarný4145 SGWaAP
0.542mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.545zasadanie51971 SGWaAP
0.550ustanovujúci_snem1165 SGWaAP
0.553Členský_schôdza723 SGWaAP
0.553uzniesť8337 SGWaAP
0.556mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.559predseda1053539 SGWaAP
0.565výbor390776 SGWaAP
0.565republikový_snem639 SGWaAP
0.568Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.570ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.572plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.576výročná_členská5038 SGWaAP
0.578valné1095 SGWaAP
0.580Zhromaždenie5118 SGWaAP