Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Smrek5310 SGWaAP
0.493Rúfus6392 SGWaAP
0.513Kostra1631 SGWaAP
0.531Plávka958 SGWaAP
0.580smrek32201 SGWaAP
0.582Reisel1096 SGWaAP
0.601Buzássy2179 SGWaAP
0.608Zúbek1947 SGWaAP
0.608Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.611Hrúz1328 SGWaAP
0.619Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.627Žarnov1029 SGWaAP
0.627Svetlík973 SGWaAP
0.630Okáľ541 SGWaAP
0.632Hviezdoslav14018 SGWaAP
0.632Hollý31067 SGWaAP