Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Smrť13706 SGWaAP
0.543Osud3970 SGWaAP
0.552Kliatba617 SGWaAP
0.574Obeť1700 SGWaAP
0.585Nesmrteľný1138 SGWaAP
0.593Básnik1643 SGWaAP
0.595Vojna5833 SGWaAP
0.615Hrôza646 SGWaAP
0.615Túžba1269 SGWaAP
0.616Vdova913 SGWaAP
0.617Anjel9330 SGWaAP
0.619Vrah807 SGWaAP
0.619Krvavý2077 SGWaAP
0.619Pomsta892 SGWaAP
0.619Čarodejnica996 SGWaAP
0.621Vzkriesenie2517 SGWaAP
0.621Zločin2511 SGWaAP
0.624Prekliaty1380 SGWaAP
0.624Skaza407 SGWaAP
0.625Hriech1085 SGWaAP
0.628Zázrak1792 SGWaAP
0.629Nevinný614 SGWaAP
0.631Láska3257 SGWaAP