Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Slovník2822 SGWaAP
0.362slovník98593 SGWaAP
0.407výkladový_slovník2726 SGWaAP
0.464lexikón5090 SGWaAP
0.469prekladový_slovník1276 SGWaAP
0.494slovník_cudzie3378 SGWaAP
0.500synonymický_slovník925 SGWaAP
0.509frazeologický_slovník628 SGWaAP
0.540Encyklopédia2428 SGWaAP
0.544biografický_slovník1195 SGWaAP
0.545slovníková1147 SGWaAP
0.547slovníkové713 SGWaAP
0.549Literatúra3610 SGWaAP
0.552slovníček3021 SGWaAP
0.553Bibliografia735 SGWaAP
0.556etymologický_slovník881 SGWaAP
0.556Slovenčina1668 SGWaAP
0.563bibliografia11447 SGWaAP
0.568terminologický_slovník895 SGWaAP
0.591encyklopédia30528 SGWaAP
0.604Príručka1522 SGWaAP
0.605Preklad3487 SGWaAP