Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Slovinsko80021 SGWaAP
0.177Litva46038 SGWaAP
0.194Rumunsko116902 SGWaAP
0.221Lotyšsko43996 SGWaAP
0.247Bulharsko90408 SGWaAP
0.252Estónsko34538 SGWaAP
0.272Chorvátsko136871 SGWaAP
0.275Portugalsko79466 SGWaAP
0.283Luxembursko25876 SGWaAP
0.315Maďarsko368392 SGWaAP
0.317Belgicko87645 SGWaAP
0.318Macedónsko27312 SGWaAP
0.323Fínsko90895 SGWaAP
0.335Rakúsko298290 SGWaAP
0.337Taliansko310649 SGWaAP
0.338Poľsko370602 SGWaAP
0.339Dánsko78320 SGWaAP
0.340čierna_Hora14960 SGWaAP
0.344Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.348Nórsko86347 SGWaAP
0.353Švédsko125486 SGWaAP
0.354Holandsko128655 SGWaAP
0.357Albánsko25340 SGWaAP
0.376Moldavsko17226 SGWaAP
0.382Hercegovina26264 SGWaAP
0.382Bosna48831 SGWaAP
0.392Bielorusko57873 SGWaAP
0.392Srbsko107024 SGWaAP
0.396Španielsko207032 SGWaAP
0.400Česko214173 SGWaAP
0.414Nemecko603262 SGWaAP
0.420Írsko91483 SGWaAP
0.420Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.447Grécko216454 SGWaAP
0.453Andorra6032 SGWaAP
0.458Čierny_Hor2877 SGWaAP
0.463Francúzsko376707 SGWaAP
0.471Malta35537 SGWaAP
0.474Český_republika229491 SGWaAP
0.481Turecko161488 SGWaAP
0.483čierna_Hor2068 SGWaAP
0.487Arménsko15050 SGWaAP
0.488Cyprus56320 SGWaAP
0.493Kanada153866 SGWaAP
0.493Island45693 SGWaAP
0.494San_Maríno5624 SGWaAP
0.495Kazachstan27404 SGWaAP
0.498Gruzínsko36146 SGWaAP
0.499Azerbajdžan17214 SGWaAP